يرحم من قرا وورا

القمح يدور يدور ويرجع لقلب الرحى

يوفى مال الجدين تبقى صنعة اليدين

زيتنا في دقيقنا و خيرنا في خميرنا

Produits

ARTISANS D'ART

Artisans d’Art est une plateforme numérique destinée à la promotion du métier d’artisan et des produits du terroir Tunisien. C’est un lieu de rencontre des créateurs qui a pour ambition de devenir le marketplace incontournable de promotion des artisans de tous horizons et des «Petits Métiers» en voie de déperdition.

Bonne Année 2019

Artisans d'Art souhaite à tous les créateurs succès et prospérité, à toutes les personnes suivant cette plateforme du Beau et Bon en Tunisie à encourager la créativité locale, à tous ceux qui ne vivent pas dans notre pays de venir le...

Lire +

1000 créateurs

1000 créateurs de tous les gouvernorats de la Tunisie font désormais partie de la plateforme Artisans d'Art afin de bénéficier d'une grande visibilité et être en contact direct avec tous les abonnés en Tunisie et dans le monde. Projet...

Lire +

Lancement Artisans d'Art

Lancement de l’application Artisans d’Art ou lorsque le développement numérique se met au service de l’artisanat tunisien. Un partenariat entre Orange Tunisie et l’organisation de la société civile l’Action Associative aboutissant à...

Lire +

Be Tounsi

Be Tounsi est un collectif dynamique créé en avril 2016 qui a pour but de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel tunisien, promouvoir l'artisanat et le made in Tunisia afin d’inciter à acheter et consommer tunisien. A la tête...

Lire +

Évènements

Product successfully added to the product comparison!